A  B  C  D   E  F  G  H   I  J  K  L   M  N  O  P   Q  R  S  T   U  V  W  X   Y  Z        
NameDepartment UnitPhoneE-mail

C

Chen Fei Finance Department +86-18627714482 fei.chen@hust.edu.cn
Fang Jing Department of International Economics and Trade +86-13871548369 bayeswhu@gmail.com
Fang Zhuangzhi Department of Finance +86-27-87556497 fangzhuangzhi@hust.edu.cn

L

Liu Haiyun Department of International Economics and Trade +86-27-87543151 lhaiyun@hust.edu.cn
Li Zhaohua Department of International Economy and Trade +86-13100705171 zhaohuali@hust.edu.cn

O

Ouyang Hongbing Department of Finance +86-27-87541730 ouyanghb@126.com

Q

Qiu Huifang International Trade and Economics Department +86-18971612358 huifang_qiu@mail.hust.edu.cn

S

Song Deyong Economics Department +86-27-87542253 dysong@hust.edu.cn

W

Wang Hong Department of Finance +86-27-+86-18986213726 hongwang@hust.edu.cn

Z

Zhang Jianhua The Peikang Chang Institute of Development Studies +86-27- 87542253 jhzhanghust@163.com
Zhong Xiwei Department of International Trade +86-13971315701 zhong@hust.edu.cn
Zuo Yuehua Department of Finance +86-27-87543151 glzuo@hust.edu.cn